Körtanter från 2011

Bosse Johansson planterade idén till Flickkören - under arbetsnamnet Fredrikorna - i december 1972, och i mars 1973 gjorde den nya Flickkören sitt första framträdande. Sedan dess har hundratals Flickor sjungit tillsammans och knutit outslitliga band. Flickkören verkar vidare i Bosses anda, även om åren går fort och inga nu sjungande Flickor längre har träffat Bosse själv. Men förutom att alltid hålla sången i centrum och av högsta klass och rösterna i trim så bevarar vi många traditioner. En nyantagen Flickkörsmedlem blir körbarn och får en körmamma som går i årskurs nio. Det året Flickkoristen går ut årskurs nio blir hon körtant – för evigt.

Sedan Bo Johansson startade flickkören vid Adolf Fredriks Musikklasser höstterminen 1972 hann 437 flickkorister passera till och med Bosses sista sommarkonsert med kören, 6 juni 2010 – den årliga traditionella avslutningskonserten för flickkörens sjungår. Dessa Flickkorister presenteras på den gamla bevarade Flickkörswebben här

Här presenteras körtanter från 2011 och framåt, men för att inte bryta mot integritetslagar och dylikt skriver vi endast ut förnamnet. Om ditt namn saknas här och du är körtant, ta gärna kontakt med Fredrik. Vi vill gärna hålla kontakten med alla körtanter världen över. 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Isak

Melina

Bella

Emelie

Thea

2019

Lily

Ester

Ebba

Rebecka

Jacqueline

Alva

Elsa

Elsa

Ester

Irma

Elvira

Miriam

2020

Agnes

Alicia

Flora

Greta

Julia

Manou

Mei-Ling

Stella

Stina

2021

Agnes

Agnes

Agnes

Alma

Christine

Claudia

Helmi

Ines

Momo

Thyra