Dirigent Fredrik Winberg

Sedan augusti 2017 leds kören av Fredrik Winberg.

Fredrik WinbergFredrik har jobbat som musiklärare på Adolf Fredriks musikklasser sedan 2002. Han är utbildad pedagog och dirigent vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och avslutade sina studier med en diplomkonsert i juni 2002. Därefter har han vid sidan av Adolf Fredrik jobbat med ett stort antal körer och orkestrar och i många olika musikaliska sammanhang. Han leder förutom Flickkören även Västerås Kammarkör och Rikskören Pro Musica, samt undervisar i dirigering, körsång och körmetodik på Musikhögskolan i Örebro

Under läsåret 2016/2017 leddes kören av Sofia Ågren (f.1985), utbildad kör- och orkesterdirigent vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Hon innehar även en pedagogexamen med inriktning körmetodik med klassisk sångmetodik som specialisering. Sofia har tidigare läst musikvetenskap, kördirigering och musikteori vid Uppsala Universitet och Stockholms Universitet. Som en del av sina studier har Sofia arbetat med ensembler såsom Radiokören, Eric Ericsons kammarkör och KMH Vokalensemble.

Körens grundare och förste dirigent var Bo "Bosse" Johansson (1943-2016). Bosse var musikdirektör och musiklärare vid Adolf Fredriks musikklasser från 1971 till sin pension 2010, då han även lämnade ledarskapet för Flickkören. Flickkören hade han grundat 1972, och kören vann snart internationell ryktbarhet. Kören har med stor framgång deltagit i ett stort antal internationella körtävlingar och festivaler. 2010 sjöng Adolf Fredriks Flickkör vid Storkyrkans entré i samband med vigseln mellan kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Med över 300 inbjudna tidigare flickkörssångare i kören, samt med flera tidigare flickkörssångare som senare blivit professionella sångare, genomförde Johansson sin avslutningskonsert med Adolf Fredriks Flickkör ("Bosse Grand Final!") i Filadelfiakyrkan i Stockholm 22 januari 2011. Bosse var flitigt anlitad som föreläsare, inspiratör och workshopledare i ämnet barn- och ungdomskör, och inbjöds ofta för att ingå i juryer vid internationella körtävlingar.

Efter Bosses pensionering leddes kören av Karin Bäckström åren 2011-2016. Karin har gedigen erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomskör. I Adolf Fredriks församling byggde hon under en tioårsperiod upp en lika omfattande som välrenommerad och prisbelönt barn- och ungdomskörverksamhet. Senare tjänstgjorde hon som musiklärare vid Adolf Fredriks Musikklasser där hon förutom att undervisa klasser i musik ledde Adolf Fredriks Flickkör till många framgångar under fem år. År 2014 erhöll Flickkören Grand Prix vid den internationella körtävlingen i Grado, Italien.