Adolf Fredriks Flickkör - Ett vinnande koncept!

För bröllopet, festen, kongressen, reklamuppdraget, jubiléet, kundeventet eller luciafirandet är Flickkören en uppskattad programpunkt.

Adolf Fredriks Flickkör sjunger gärna i olika sammanhang, med en mindre grupp eller hela kören. Kontakta körens dirigent Fredrik Winberg för bokning. fredrik.winberg@stockholm.se 

Tidigare uppdragsgivare

Bland våra tidigare uppdragsgivare kan nämnas

Kungahuset

Nobelkommittén 

Bonniers Förlag 

Gehrmans Musikförlag 

Akademikerresor 

Apotekarsocieten