Körcentrum Syd i samarbete med Flickkören

Vi är stolta att tillkännage att Körcentrum Syd har valt att samarbeta med följande kompositörer/körer under 2019/2020 i vårt kompositionsprojekt:

Körcentrum Syd har hösten 2019 beslutat att bevilja Adolf Fredriks Flickkör, Stockholm, och kompositören Maria Lithell Flyg medel för ett kompositionsprojekt med text av Karin Boye. Den 6 oktober i år uruppförde vi det vackra stycket Svävar över äng, komponerat av Maria, för diskantkör och marimba, i Domkyrkan i Västerås. 

Körcentrum Syd har även valt att samarbeta med kompositören Jörgen Dafgård som under hösten 2019 skriver ett nytt verk för Petri Sångare och cellisten Mattias Rodrick. Verket har titeln "Kosmisk moder", där texten är en dikt med samma titel av Erik Lindegren som publicerades i diktamlingen "Sviter" 1947.

Även Anna-Lena Laurin ingår i Körcentrum Syds kompositionsprojekt 2019/2020. Laurin kommer att skriva ett verk för Lunds Vokalensemble under ledning av Martin Arpåker.

Samtliga nyskrivna verk kommer att framföras under Körcentrum Syds nästa körkonsert inom ramen för Lund Contemporary, lördag 6 februari 2021 i Allhelgonakyrkan i Lund.

Maria Lithell Flyg