Veterandagen 2019

29 maj 2019 utanför Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm 

Sverige hyllar sina veteraner och hedrar minnet av de som betalat det högsta priset i arbetet för fred i olika krishärdar runt om i världen. Nytt för i år är att alla besökare ges möjlighet att, efter statsceremonin är genomförd, lägga ner medhavd blomma vid monumentet.

Under årets högtidlighållande genomför Försvarsmakten ett särskilt uppmärksammande av de veteraner som tjänstgjorde på Unef II i Egypten/Sinai under åren 1973 till 1979. Röda korset uppmärksammar på motsvarande sätt insatsen med fältsjukhus i Korea under åren 1950 till 1954.

Kl. 14.30-15.45 deltar Adolf Fredriks Flickkör tillsammans med Arméns Musikkår i ceremonin. 

Länk: https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/uppvisningar-och-evenemang/veterandagen/