Tack Hans-Erik

Idag nåddes vi av beskedet att den tidigare rektorn vid Adolf Fredriks musikklasser Hans-Erik Rudin gått bort. Hans-Erik var rektor på Adolf Fredrik från 1996 till 2002, och var en ivrig och engagerad tillskyndare av musiken på skolan, och inte minst av Flickkören. 

Tack Hans-Erik för allt ditt engagemang.