Låt klinga våra dagar

Tisdag 17 oktober 2017 kl. 19.00

Adolf Fredriks kyrka

Med denna konsert inleds Adolf Fredriks höstkonsertvecka. Adolf Fredriks Flickkör under ledning av Fredrik Winberg, Adolf Fredriks Gosskör under ledning av Tony Margeta och Stockholms Musikgymnasiums Kammarkör under ledning av Helene Stureborg ger en gemensam konsert som inledning på Adolf Fredriks musikklassers höstkonsertvecka.

Musik av bl.a. Ulrika Emmanuelsson, Michael Bojesen, Gabriel Fauré och Pelle Olofson, m.fl. 

Biljetter via Nortic.se, samt i entrén innan konsertens början. 

17 oktober 2017