Rösten av Syriens fria barn

Söndag 18 maj 2014 i Konserthuset. En humanitär konsert för att gynna barnen i Syrien
Alla intäkter gick till syriska barn. Arrangör: Föreningen Stödja Syriska Folket.