Eric Ericsondagen 2019

Den 27 oktober firas Eric Ericsondagen i Eric Ericsonhallen med en konsert med Stockholms Manskör tillsammans med Adolf Fredriks Flickkör under ledning av Håkan Sund respektive Fredrik Winberg. Flertalet medlemmar i Stockholms Manskör har medverkat som aktiva sångare i den välkända manskören Orphei Drängar i Uppsala under just maestro Eric Ericson


Stockholms Manskör repertoar är en blandning av klassisk svensk och europeisk körmusik, jazz, spirituals och pop. För det mesta sjunger kören a cappella, men ibland framförs sånger till pianoackompanjemang, inte minst för att publiken ska få njuta av dirigent Håkan Sunds fenomenala pianospel. Adolf Fredriks Flickkör är en representationskör vid Adolf Fredriks musikklasser med ett gediget renommé som uppträder i en rad olika prestigefyllda sammanhang.

Firandet börjar kl 15. Välkommen till en eftermiddag med körsång i Eric Ericsons anda!

Läs mer och boka här.