En sommarhälsning

Den sommarkonsert-med-avstånd som vi skulle ha spelat in och sänt på nationaldagen har vi med sorg i hjärtat behövt ställa in på grund av körledares sjukdom. Det har blivit en märklig vår, vi har arbetat vidare med vår sång och vår repertoar, men tillfälle efter tillfälle, konsert efter konsert har blivit inställd. Det känns väldigt märkligt att inte ha fått möta Er, vår publik, någonting alls den här våren.

Igår avtackades årets Nior i Flickkören. När man söker till Flickkören går man i femman, och de som kommer in börjar sina Flickkörsår i årskurs sex. Då blir man Körbarn, och får en Körmamma, en av Flickorna som går i nian. När sommaren kommer och läsåret avslutas "pensioneras" körmammorna och blir Körtanter för tid och evighet. Årets blivande Körtanter, Agnes, Alicia, Flora, Greta, Julia, Manou, Mei-Ling, Stella och Stina, fick sina smycken vid en högtidlig ceremoni igår, och avtackades av styrelsen. Tack för alla era år, alla era timmar och alla era toner. Ni kommer alltid att finnas i våra hjärtan!

Som en sångarhälsning inför sommaren kommer vi på Nationaldagen att, i avsaknad av en hel sommarkonsert, släppa en (mycket kort, men ändock) video med årets Nior i Flickkören.

Med det önskar vi den bästa av somrar. Vi hoppas att ni får vara friska och hoppas innerligt att vi ses igen i höst, ansikte mot ansikte. 

Här är en länk till en sånghälsning från niorna: https://youtu.be/rnwkqin1cTU