Besök från Danmark

Onsdag 18 oktober besöks Adolf Fredriks musikklasser och Adolf Fredriks Flickkör av Nordvestjysk Pigekor från Thy i Danmark. Vi hälsar Pigekoret välkomna som gäster på vår konsert 17 oktober, samt till en gemensam workshop under ledning av Flickkörens dirigent Fredrik Winberg och Annette Bock Pedersen, som leder Pigekoret. 

Läs mer om Pigekoret här