Välkommen till Adolf Fredriks Flickkörs hemsida!

***
Flickkörens grundare Bosse Johansson har gått bort.
7 juni hölls en minnesceremoni och 8 juni begravningsgudtjänst.
Flickkören vill hedra Bosse genom att dela Stefan Nilssons "Det finns ej ord".
Se mer under "NYHETER".
***


Adolf Fredriks Flickkör är en representationskör vid Adolf Fredriks Musikklasser och består av 40 stycken handplockade flickor mellan 12 och 15 år. 
Kören har ett gediget renommé med ett antal förstaplaceringar i internationella körtävlingar. Exempelvis framträdde de vid Kronprinsessan Victorias bröllop 2010, Upprättelseceremonin i Stadshuset 2011 och Allsång på Skansen 2012. Under hösten 2015 besökte kören Washington DC och genomförde ett musikaliskt utbyte med Duke Ellington School of the Arts och deras Show Choir.

Kom och lyssna på den unika Flickkören på någon av alla de konserter som kören ger varje år! Eller gör som många andra och ge Adolf Fredriks Flickkör uppdraget att komma och sjunga på ditt evenemang. Kören har blivit ett uppskattat inslag vid dop, vigslar, företagslussande m m. 

Kören turnerar flitigt och har besökt ett flertal länder i och utanför Europa.