Välkommen till Adolf Fredriks Flickkörs hemsida!

Adolf Fredriks Flickkör är en kör för flickor som går i årskurs sex till nio i Adolf Fredriks Musikklasser i Stockholm och är en av skolans två representationskörer. Kören skapades 1972 av Bosse Johansson, som också ledde kören i nära 40 år, fram till 2011. Sedan våren 2011 leds kören av Karin Bäckström, som gjort sig känd för att ha byggt upp ungdomkörsverksamheten i Adolf Fredriks Kyrka.Adolf Fredriks Flickkör har gjort sig kända för sin speciella klang och har genom åren uppnått världsrykte och tagit emot en lång rad utmärkelser både i Sverige och utomlands. Kören turnerar också flitigt och har besökt ett flertal länder i och utanför Europa.